by

Jin relatie-dag 2014

Beste Sakura bestuur en adviseurs,

Graag wil ik jullie alvast het volgende berichten.

De vereniging JIN houdt haar jaarlijkse bijeenkomst voor relaties, leden en familie, oud leden en andere J.I.-nakomelingen op zaterdag, 4 oktober in Odijk (bij Bunnik, Utrecht).

Griselda Molemans houdt een lezing over haar bekende boek “opgevangen in andijvielucht” over de komst van ‘Indische Nederlanders’ in Nederland *

Er is gelegenheid voor het stellen van vragen en laten signeren van haar boek (in het boek komen enkele leden voor).  Verder in het programma o.a. performers van Japanse muziek.

Ter afsluiting zoals gebruikelijk een Indische maaltijd.   Uitnodiging en bijzonderheden volgen later.

We hopen jullie en andere lotgenoten te mogen begroeten.

Met hartelijke groet,

Namens het bestuur,

Hideko Gieske

* zie : www.jin-info.nl