by

Voorstellen thema-bijeenkomsten

Beste mensen,

Als bestuurslid van Sakura ben je altijd blij om positieve geluiden te horen en nog mooier is het wanneer actief meegedacht wordt aan het levendig houden van onze Stichting.

Verheugd zijn we dan ook met een voorstel daartoe van Max ( Nagel ), die hieronder een oproep doet om een bijdrage te leveren. Niet in geld, die oproep (donatie Sakura) staat elders, maar in het kiezen van een thema, waar wij elkaar in kunnen ontmoeten en plaats is om lief en leed te delen.

Wij vragen jullie zijn verzoek aandachtig te lezen, onder de kerstboom rustig erover na te denken en te reageren.

In de drie door hem aangedragen thema’s is er beslist een die ons “raakt” en bovendien kan je zelf een ander gespreksonderwerp voorstellen.

Op onze eerste bijeenkomst zaterdag 20 februari in Rijswijk, hopen we bekend te kunnen maken welke de aandacht zal krijgen, in welke vorm en of we daarbij een deskundige van buiten bij uitnodigen (dit laatste is wellicht niet nodig, daar wij allen toch ervaringsdeskundigen zijn).

Graag suggesties/reacties vóór 21 januari 2016.

Bij voorbaat hartelijke dank,

Claudine & Edward

 

Themavoorstellen van Max Nagel

Op 2 april 2012 maakte ik in het Centraal Station van Leiden kennis met Claudine en Rob . Aansluitend werd ik donateur van Sakura en bezocht vrij trouw en met groot genoegen de activiteiten waarmee ik dank zij of via Sakura  kennis maakte. Zonder volledig te zijn noem ik de jaarlijkse BBQ, de Nieuwjaarsreceptie en activiteiten van bevriende organisaties als “Kamome no kai”.. Ik heb daar veel aan te danken want door de gezelligheid en de zorgzame sfeer die ze boden, droegen ze op indirecte wijze bij aan de late bewustwording van mijn Japanse wortels. Ik voelde me opgenomen door verwante lotgenoten en had ook een duidelijk besef van de gemeenschappelijkheid van ons vaak moeizame verleden waardoor ik kon rekenen op geestelijke verwantschap en onuitgesproken begrip. Als een lekker warm bad vol luchtige schuimbellen. Waarschijnlijk net als jullie probeerde ik om al te zware onderwerpen te vermijden of niet al te ver uit te diepen. En waarschijnlijk net als jullie, volgde ik daarmee het in mijn jeugd aangeleerde patroon waarin het voorzichtig met elkaar omgaan, voorop stond.

Wat ik in bovenstaande bewust nog niet genoemd heb zijn de thema bijeenkomsten van Sakura en bevriende organisaties. Dit jaar was er van Dialoog Nld – Japan – Indonesië een dag waarbij op een heel open wijze de dialoog tussen de generaties besproken is. In 2014 organiseerde Sakura een middag met een thema rond de film “ Het schuldgevoel dat je bestaat”,

in 2013 was het thema “ Gevonden vaders en familie” en het jaar daarvoor was het thema: “ Onvrijheid – vrijheid – onvrijheid”. Deze bijeenkomsten zijn serieuzer van aard. Bespreken leidt niet altijd tot een oplossing van een probleem of een antwoord op een vraag maar het kan soms je inzicht doen kantelen, verruimen etc. In een vertrouwelijk gesprek kan je scherper krijgen wat de kern van een vraagstuk of probleem is. Juist bij de lotgenoten van Sakura kan je ervan uitgaan dat de herkenning, welwillendheid en het vertrouwen er is.

In zo’n sfeer ben ik bereid en in staat om precaire onderwerpen te delen.

Niet iedereen heeft hier even veel behoefte aan en ook bekend is dat er eerst best veel weerstand overwonnen moet worden voordat je hieraan kan beginnen. Door Milan, mijn zoon werd ik geattendeerd op de website van “LV INOG” = “ Landelijke Vereniging Indische Na Oorlogse Generatie” . Eén van hun motto’s luidt: “Spreken is goud, zwijgen doet pijn” en dat drukt goed uit wat je mist, als je je laat weerhouden door die weerstand en de mogelijkheid van contact laat liggen.

Met Edward kwam ik te spreken over een thema-bijeenkomst in het komende jaar en we hebben afgesproken dat ik iedereen uitnodig om na te denken over een mogelijk onderwerp. Geef het alsjeblieft aan als je een thema hebt dat je samen met anderen van Sakura wil aankaarten; er wordt dan gekeken of het uitvoerbaar is. Voor het geval je zelf geen voorstel hebt vragen we je om aan te geven welk(e) van de onderstaande thema’s jouw belangstelling heeft / hebben:

1.     De ongewenste invloed van jouw jeugd op de opvoeding en ontwikkeling van je kinderen

2.     De gevoelens naar jouw moeder toe; in het verleden en heden

3.     De invloed van jouw geschiedenis op je eigen vorming/ontwikkeling

 

Hopelijk komen er positieve bijdragen maar zelfs als je geen belangstelling hebt voor een thema bijeenkomst wordt je verzocht om een reactie te sturen naar Edward: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Prettige Kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar gewenst,

 

Max Nagel