by

Onderzoek Nationaal Comité 4 en 5 mei

In opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, verricht dr. O.Sinke momenteel een kortlopend onderzoek naar de behoeften van de tweede en derde generatie W.O. II- getroffenen
en de activiteiten die nu voor deze doelgroep georganiseerd worden.

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk groepen hierbij te betrekken.

Wij hebben digitale formulieren ontvangen met het verzoek deze zo spoedig mogelijk in te vullen. Deze formulieren kunnen we naar eenieder sturen, maar het is ook mogelijk deze
in te vullen via  https://nl.surveymonkey.com/r/leden-bezoekers