by

Enkele lotgenoten bijeen geweest in Duiven

Zondag 2 maart is op uitnodiging van Molly en Ben een aantal lotgenoten in Duiven bijeen gekomen. Aanwezig waren: Claudine, Joyce en Albert, Max ( Nagel ) en Gerda, Fred en Sylva, Edward en Anneke. Gastvrouw Molly en gastheer Ben werden als zo vaak geassisteerd door Lydia. Lydia is, zoals we weten, de rechterhand van Molly bij het bereiden van een ongelooflijk smakelijke Indische maaltijd. Bij Molly en Ben ga je niet weg met een lege maag!

De reden was tweeledig. Allereerst is het Molly te doen om elkaar gezellig te ontmoeten en het “ wij gevoel “ te versterken. Daarnaast is het een uitstekende gelegenheid om het nuttige met het aangename te verenigen.

Een nieuwe lotgenote, Juul Kalfsbeek uit Dedemsvaart, kreeg in deze intieme kring de kans om zich voor te stellen en haar verhaal bekend te maken. Natuurlijk is haar verhaal in essentie gelijk aan die van ons allen, maar op veel aspecten toch net weer anders. Het kwijt kunnen in kleine kring, is het meest geschikt om herkenning te ervaren en emoties te delen. Het plan is dan ook om dergelijke bijeenkomsten elders (regionaal?) te gaan organiseren.

Alle aanwezigen hebben om beurten hun verhaal zo bondig mogelijk verteld om Juul te laten voelen dat zij bij Sakura op het juiste adres terecht was gekomen.

Claudine en Edward hebben uiteen gezet waar zij als bestuursleden aan denken om de toekomst van Sakura te kunnen blijven waarborgen. Gestreefd zal worden naar een breder draagvlak binnen de Stichting door meer personen te vragen een taak op zich te nemen. Een ieder kan zich aanmelden, maar er zullen ook lotgenoten benaderd worden, omdat we weten dat er veel kennis en kwaliteit onder ons aanwezig is. Een lijst met opgestelde taken, welke binnenkort kenbaar wordt gemaakt, geeft aan dat er veel werk te doen is. Werk dat energie en tijd vraagt, maar daarnaast ook grote voldoening, omdat je het doet voor de ander èn voor jezelf! Eerder is verteld dat we met JIN zullen blijven samenwerken bij zaken als: de Japanreizen, zoekacties via S.O.O. en P.R.-aspecten. Het streven naar één organisatie zal geen prioriteit hebben. Alle energie zal in eerste instantie aangewend worden, met hulp van diegenen die zich aanmelden om een taak op zich te nemen, om Sakura een veilige “thuishaven” te laten zijn voor de reeds aangesloten lotgenoten èn voor de nieuwe lotgenoten.

Op de geplande, landelijke, bijeenkomst 12 april in Didam, hopen we op een grote opkomst waar opnieuw verhalen verteld en gevoelens gedeeld kunnen worden en herkenning zal plaatsvinden.

Claudine en Edward.