by

Algemeen

Sakura is een stichting, waarvan de officiële naam is STICHTING "SAKURA" K.V.J. '40-'48, gevestigd te Spijkenisse. De doelstelling is voor een deel hieronder opgenomen. Sakura is via mail bereikbaar via het contactformulier op deze site.

De stichting verkrijgt inkomsten door:
1 winstgevende activiteiten te organiseren, 
2 giften, subsidies en donaties,
3 alle andere wettige baten.
 

De “leden” worden beschouwd als donateurs en betalen een donatie die tenminste € 35 per jaar bedraagt. Donaties blijven hard nodig om alle activiteiten te kunnen blijven doen en zijn dus van harte welkom op NL20 RABO 0315 4938 44 tnv Stichting Sakura.

Bestuur

Contact met het bestuur is mogelijk via "contact" menu bovenin.

Onderaan deze pagina staan de foto's van de hieronder genoemde personen.

De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit:  Claudine Meijer (secretaris) en Edward Lehmann (penningmeester). Voor zolang er geen voorzitter is vervullen ze beide die functie. 

Verder zijn als adviseur aan de stichting verbonden: Jan Pellegrino, Rob Sipkens en John de Lizer.

Doelstelling

1 Het fungeren als contactorgaan:
      a voor nakomelingen van Japanse vaders en Indische (of Hollandse) moeders, geboren tussen 1940-1948
      b voor de direct belanghebbenden van deze nakomelingen zoals hun partners, moeders, kinderen, vrienden en derden
      c voor officiële instanties die op welke wijze dan ook zich verbonden voelen met deze nakomelingen
2 Het bevorderen van de eigen identiteit en deze zo optimaal mogelijk te onderkennen
3 Als vraagbaak en verwijzingsorgaan te fungeren voor deze nakomelingen en de belangstellenden 
4 Het bevorderen van onderlinge saamhorigheid 
5 Het advies geven en data doorgeven van diegenen die op zoek zijn naar de achtergronden van hun verleden 
6 Het bevorderen van kennis, inzicht en begrip op het gebied van zowel de Japanse, Indische als Hollandse cultuur.
 
Taken
1 Het houden van bijeenkomsten, zowel voor het sociale contact als in het kader van het geven van voorlichting
2 Het ondersteunen bij het zoeken van biologische vaders in Japan
3 Het organiseren van verwerkingsreizen voor lotgenoten naar Japan
4 Het onderhouden van contact met aanverwante organisaties, zoals het Indisch Platform