by

Algemeen

Sakura is een stichting, waarvan de officiële naam is STICHTING "SAKURA" K.V.J. '40-'48, gevestigd te Spijkenisse. De doelstelling is voor een deel hieronder opgenomen. Sakura is via mail bereikbaar via het contactformulier op deze site.

De stichting verkrijgt inkomsten door:
1 winstgevende activiteiten te organiseren, 
2 giften, subsidies en donaties,
3 alle andere wettige baten.
 

De “leden” worden beschouwd als donateurs en betalen een donatie die tenminste € 35 per jaar bedraagt. Donaties blijven hard nodig om alle activiteiten te kunnen blijven doen en zijn dus van harte welkom op NL20 RABO 0315 4938 44 tnv Stichting Sakura.