by

Verslag bijeenkomst 4 november 2016

Verslag en besluitenlijst van de bijeenkomst op 4 november 2017 ten huize van Molly en Ben Meijer.


Aanwezig : Claudine Meyer en Edward Lehmann (bestuursleden)
Rob Sipkens en John de Lizer (adviseurs )
Albert Lemmen (webbeheerder)
Molly, Julia en Ben Meyer (activiteiten, catering)
Joyce Komdeur, Max en Gerda Nagel, Olga van Heemskerk (geïnteresseerden/meedenkers)
Afwezig : Jan Pellegrino (verhuizing) Paulette van Geenen (vakantie)

Bij de opening van deze vergadering wordt stilgestaan bij het overlijden van Hideko Gieske.
Als voorzitter van JIN heeft zij onmiskenbaar grote verdiensten gehad voor de goede zaak van alle Japans- Indische nakomelingen. Haar plotselinge overlijden is voor ieder van ons een grote schok, want wij verliezen in haar een lotgenote die veel heeft bijgedragen aan de herkenning en erkenning van onze groepering.

Eerste gesprekspunt: Toekomst Sakura- hoe willen we verder?
Uitgebreide discussie over het belang van uitbreiding/versterking bestuur. Noodzakelijk om de vele ontwikkelingen te kunnen volgen en taken op te kunnen pakken, o.a.: onderhouden onderlinge contacten-Indische Kwestie/IP-Oorlogswetten(AOR/WUBO aanvragen) en onderhouden van Japans netwerk in Nederland en Japan (Kamome-NJV-Dialoog-SOO). Voorzitter Silfraire van het I.P. zullen we laten weten achter hem te staan. Lotgenoten zien te vinden die nog tijd, energie en creativiteit hebben, die één van de vele taken op zich kan nemen.

Tweede gesprekspunt : Tweede generatie.
Zij zouden in de nabije toekomst taken moeten overnemen. Echter er zijn veel redenen die dat belemmeren: weinig tijd -druk met het opvoeden van de kinderen-werk-studie etc. Wel belangstelling voor een kortlopende activiteit. Wij ouderen moeten activiteiten initiëren en faciliteiten scheppen.
Olga van Heemskerk biedt zich aan om een brief op te stellen gericht aan de jongeren. Dit om de belangstelling te peilen, ideeën te inventariseren, initiatiefnemers te verkrijgen enz.

Derde gesprekspunt: Communicatie-Website en Facebook.
Albert wil graag panklare stukken/berichten die hij vervolgens kan publiceren. Daarvoor zijn personen nodig die voor het aanleveren en up to date houden daarvan zorgdragen. Claudine, Olga, Rob en Edward bieden zich aan.
Gezocht moet worden naar personen die een activiteit willen uitwerken zoals daar zijn: de jaarlijkse barbecue-themabijeenkomsten-algemeen en daarmee de communicatie in stand houden en verbeteren.

Vierde gesprekspunt: SOO.
De dames onder voorzitterschap van Kaori doen veel werk en hebben in de afgelopen periode drie families gevonden. Rob geeft aan dat het voor dames lastig is dat zij hun energie en tijd moeten verdelen tussen JIN- en Sakura lotgenoten. Op dit punt willen wij met JIN wel samenwerken als SOO dat ook kan regelen. Voorstel is de dames van SOO uit te nodigen voor de Nieuwjaarsreceptie en hen voor het voetlicht te halen.

Vijfde gespreksunt: Relatie JIN – SAKURA
In het verleden hebben gesprekken plaatsgevonden om te komen tot een nauwe samenwerking. Nu is regelmatig te horen dat Sakura die gesprekken heeft afgebroken en niet wil werken aan “éénwording.”
Duidelijk moet zijn dat Sakura welliswaar de gesprekken heeft afgebroken, maar ook gesteld heeft dat het op punten juist goed is om samen te werken. Wij zijn daar nog steeds toe bereidt. Nu hebben we veel energie nodig om Sakura levensvatbaar te houden en moet we respecteren dat JIN tijd nodig heeft om uit deze moeilijke tijd te geraken.

BESLUITENLIJST
1. Met nieuwe energie en elan werken aan de levensvatbaarheid van Sakura.
2. Zoeken versterking bestuur.
3. Werken aan betere communicatie achterban en betrokkenheid tweede generatie.
    Werkafspraken met Albert verfijnen en regeling aanleveren stukjes/nieuws.
    Olga zal brief maken om de tweede generatie te betrekken.
4. Dames SOO bedanken voor het vele verrichtte werk en gevonden familieleden.
   Max zal SOO themadag voorbereiden
5. Vaststellen punten waarvoor het gewenst is met JIN samen te werken en deze aan JIN doorgeven.
6. Claudine zal Mike bellen om te vragen of hij nog als vertegenwoordiger wil optreden in het IP voor ons en JIN.
7. Nieuwjaarsbijeenkomst: zaterdag 21 januari in Didam. Torenstraat 10. Aanvang 13.00 uur Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Dit overleg wordt afgesloten met een heerlijke Indische rijsttafel, natuurlijk bereidt door Molly en haar rechterhand Julia.
Hartelijk dank Molly en Julia! Ook Ben hartelijk dank voor de gastvrijheid!

Nieuwjaarsreceptie Sakura 2016

VOORAANKONDIGING NIEUWJAARSRECEPTIE
Op zondag 17 januari zijn wij voornemens om de nieuwjaarsreceptie te houden samen met Kamome.
Deze zal plaatsvinden in “Kulturhus De Nieuwhof” te Westervoort.
Wij hopen veel lotgenoten te mogen verwelkomen vanaf 13.30 uur.
Afsluiting om 17.00 uur.
Op verzoek van “Kamome” zal dit samenzijn plaatsvinden onder de gezelligheid van een Indisch tintje.
Adres is : Rivierweg 1, 6932KA te Westervoort, maar het navigatieadres is :  Nieuwhof 2.
Telefoon van de zaal : 0263113498.
 
Een formele aankondiging met vermelding van het programma volgt zo spoedig mogelijk.
 
Claudine & Edward.

Thema-bijeenkomst Rijswijk

Aan alle lotgenoten van de Stichting Sakura.
 DEZE BIJEENKOMST KOMT TE VERVALLEN!
Hierbij de aankondiging  van onze eerste thema-bijeenkomst in het nieuwe jaar op zaterdag 20 februari 2016.
Plaats : Flat Molenvoorde, zaal Rotonde.
           Clavecimbellaan 229,
           2287VJ, Rijswijk.
Tijd   : 13.00 uur – 17.00 uur
 
De zaal ligt onder de Flatwoning van Aneta en Bon Snell, die zo bereidwillig waren om de locatie voor ons vast te leggen. Aneta heeft ook haar telefoonnummer opgegeven.  Indien nodig kan je haar bereiken op 0703946014 of 0649732246.
 
Bekend is reeds dat Aya Ezawa aanwezig zal zijn. Zij wil zich met onze hulp terdege kunnen voorbereiden op de 5e Indië Lezing, die op 8 maart 2016 in Amsterdam zal worden gehouden
Aya is uitgenodigd om daar een lezing te verzorgen. Haar bedoeling is van die gelegenheid gebruik te maken om meer bekendheid te geven aan onze situatie en doelstellingen.
Zij hoopt door met ons in gesprek te geraken, interessante informatie te vergaren, die helaas nog in de Indische omgeving weinig bekend is.
 
Een andere aanwezige zal zijn Peggy Lesquillier. Een advocate van Indische afkomst, die zoals we hebben kunnen lezen op onze website, zich wil inzetten om alsnog in aanmerking te komen voor een Wubo-uitkering. Dit natuurlijk voor hen die denken daarvoor in aanmerking te komen en voor diegenen die eerder afgewezen zijn om welke reden dan ook. Over de onrechtvaardigheid hiervan heeft zij reeds een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman.
Na de toekenning van de regering om achterstallig soldij, eindelijk na 70 jaar, toe te kennen, is het een nieuwe poging tot gerechtigheid.
 
Noteer vast deze datum!
Wil je nu al meer informatie bel dan naar Claudine  Meyer 0181620005 of Edward Lehmann 0528241321.

Jubileum 2015

                              21 MAART 2015 :   20 JARIG JUBILEUM STICHTING SAKURA

                                        EEN FEEST VAN HERKENNING EN ERKENNING!

Het jubilerend bestuur van de stichting Sakura kon zo'n 100 aanwezigen van harte welkom heten: lotgenoten, familieleden, vrienden en vertegenwoordigers van diverse organisaties en natuurlijk de artiesten die het feest zouden opluisteren met muziek, zang en dans. De functie van de zieke ceremoniemeester Mike Gill werd overgenomen door gelegenheidsvoorzitter Edward Lehmann. 

Lees meer: Jubileum 2015

Verslag BBQ 2014

BBQ Epe, zaterdag 5 juli 2014

Liefst 42 personen gaven acte de presence op de inmiddels traditionele barbecue. Een hoge opkomst en het teken dat de Stichting Sakura nog steeds bloeit én groeit!!

In het welkomstwoord van dagvoorzitter Edward werd nadrukkelijk de grote rol van Claudine naar voren gehaald. Zij was het die niet alleen de uitnodiging verstuurde, maar er ook voor zorgde dat het in ieders agenda een prominente plek kreeg.
Daarnaast wist zij ook het grote gemis van onze Molly op te lossen door anderen lotgenoten met succes hulp te vragen.
Molly moest haar immer geprezen kookkunsten elders aanwenden, namelijk bij het 12,5 jarig huwelijksfeest van Paulina, één van de zangeressen van “onze“ gospelgroep en haar man Henk. Namens ons allen van harte gefeliciteerd Pauline, Henk én natuurlijk ook Dewi gefeliciteerd met je mama en papa.

Lees meer: Verslag BBQ 2014

Verslag BBQ 2015

Verslagje van de “Barbecue Sakura” zaterdag 27 juni 2015.

Veel mensen verhinderd door vakantie, familieomstandigheden en beginnende ouderdomsklachten, maar toch ruim een dertig lotgenoten aanwezig op het buitenverblijf van Joyce en Albert te Epe voor onze inmiddels traditionele barbecue.

Lees meer: Verslag BBQ 2015

Regiobijeenkomst Didam mei 2014

Verslag thema-bijeenkomst, zaterdag 10 mei 2014 te Didam.

Even na 13.00 uur kon dagvoorzitter Edward Lehmann, een twintigtal aanwezigen van harte welkom heten. Speciale gasten waren Yoko, Fumi en Aya met haar dochter. Ook aanwezig de rechterhanden van Molly; neef Anthony, man Ben en ster kokkin Julia.
Claudine had haar best gedaan om meer lotgenoten te betrekken, maar zoals we allen merken zijn er juist nu wij met pensioen zijn, veel zaken die ervoor zorgen dat we toch nog tijd tekort komen.
De film met de beladen titel: “ Het schuldgevoel dat je bestaat “ stond op het programma. De technische ondersteuning kwam van Jan.

Regiobijeenkomst Didam november 2013

Ruim voor  twee uur in de middag was het zaaltje van het kerkje te Didam reeds gezellig ingericht door Molly en haar team. Fred aan het woord

Gerekend werd op de komst van een 40 personen en die kwamen keurig op tijd binnendruppelen. Zoals altijd was het weerzien leuk om te aanschouwen. Helaas geen diepe buigingen, maar de dames waren royaal met de kusjes en de mannen sloegen elkaar eens hard op de schouders om te laten merken dat ze nog lang niet oud en versleten zijn.

 

 

Lees meer: Regiobijeenkomst Didam november 2013

Verslag BBQ 2013

BBQ Epe, zaterdag 31 augustus 2013

Opnieuw een zeer geslaagde informele bijeenkomst bij de gastvrije Joyce en Albert in hun mooie tuin te Epe. Het leek er even op dat juist op deze dag de zomer over was, maar gelukkig kon er genoten worden van een warm zonnetje. 

Lees meer: Verslag BBQ 2013

Bezoekje Japan-markt 19-5-2013

Beste allen,

beter laat dan nooit, hier nog een kort verslagje over onze dag op de Japan-markt. Het was erg gezellig en ik hoop volgende keer nog meer van jullie te leren kennen!

Lees meer: Bezoekje Japan-markt 19-5-2013

Regiobijeenkomst Didam april 2013

Zondag 7 april was de eerste kleinschalige regio-bijeenkomst in Didam. Het thema was "gevonden vaders en familie".

Nadat Claudine kort even het ontstaan van de stichting Sakura aanstipt delen enkele lotgenoten hun ervaringen op het thema met de overige aanwezigen en er werden ook vragen gesteld en beantwoord. De persoonlijke verhalen hebben diepe indruk achtergelaten bij allen. Het lukte Edward als "dagvoorzitter" heel goed alles aan elkaar te praten: prima hoor. Kijk ook eens bij de foto's !

Het thema heeft Mike Gill (zie hierna) uitstekend beschreven:

Lees meer: Regiobijeenkomst Didam april 2013