by

Weblinks-intro

Geschreven: dinsdag 08 januari 2013 Laatst bijgewerkt: zaterdag 02 mei 2015

Weblinks zijn op deze site opgenomen omdat er voor onze doelgroep heel veel informatie op het internet te vinden is. Hieronder worden deze links opgesomd, waarbij soms een inleiding is opgenomen, maar soms ook alleen de link. Dat laatste willen we wel aanpassen, maar dat kost enige tijd.

Ook zijn er websites die iets over Japan vertellen.

Website info Sakura (historie)

Geschreven: dinsdag 08 juli 2014 Laatst bijgewerkt: zaterdag 02 mei 2015

Er is op de oude website van Sakura nog een gastenboek gevonden met wat uitwisseling van gegevens tussen gasten in de periode 2002 t/m 2007: herinneringen.....

Maar ook de oude websites  (via Internet Archive Wayback Machine) vanaf 2001 zijn te zien. Er ontbreekt wel heel veel informatie (vooral links naar foto's of documenten zijn er vaak niet), maar soms zie je toch nog wat van die periode. Nut is dus niet zo erg groot. Vanaf 27 augustus 2011 is het redelijk.

Born of War i.n.

Geschreven: dinsdag 08 januari 2013 Laatst bijgewerkt: zaterdag 02 mei 2015

Logo BOWMeerdere Europese verenigingen van oorlogskinderen hebben in oktober 2007 een netwerk opgezet dat elkaar ieder jaar in Berlijn ontmoet. In 2009 is besloten de website "Born of War" 3-talig op te zetten. Kijk eens op die site.

BOW i.n. is met een brievenactie bezig om regerings/legerleiders te vragen welke nu de regels zijn voor hun soldaten, als ze vooral nu in vredesmissies kinderen verwekken. Van Frankrijk, België, Duitsland, Denemarken en Noorwegen is al antwoord ontvangen.

Maar ze gaan verder.

Stichting verwantschapsvragen

Geschreven: dinsdag 08 januari 2013 Laatst bijgewerkt: zaterdag 02 mei 2015

In Nederland heeft menigeen een andere biologische vader of moeder dan eerder gedacht. Of blijkt dat een eigen zus je moeder is. Of ben je een donorkind. Of werd je door je moeder afgestaan. Of ben je verwekt binnen een heimelijke relatie van je moeder en de huisarts. Of weet je moeder niet van wie je bent – of beweert zij dat ten stelligste. Of blijkt uit dna-onderzoek dat je niet van een verzwegen vader bent – wat je ouders dachten – maar dat je opvoedvader toch ook je biologische vader is. 

De SVV – Stichting Verwantschapsvragen is opgericht op 16 oktober 2006. De stichting richt zich in samenwerking met vergelijkbare organisaties op bewustwording van dit veelomvattend vraagstuk, op erkenning van deze maatschappelijk relevante groep, op bevordering van wetenschappelijk onderzoek, op voortzetting van gesprekken met politieke partijen en hun partijbureaus, op gerichte advisering bij media-activiteiten, op goede voorlichting, effectieve samenwerking en zorgvolle dienstverlening.